dimecres, 23 de març de 2011

Sant Jordi a l’escola

Per Gemma Mases.

La diada de Sant Jordi és una de les festes més emblemàtiques de la nostra escola i també una de les festes que com la Festa Major, els membres de l’AMPA vivim de manera molt intensa.

L’AMPA de l’escola té un paper molt important aquest dia, doncs és la responsable d’organitzar, seleccionar, muntar i vendre a la parada de llibres de l’escola.

És una tasca que comença setmanes abans i que culmina en el que per nosaltres és la part més gratificant, la venda de llibres durant tota la jornada escolar del dia de Sant Jordi; una experiència que tots els membres de l’AMPA que hi participem coincidim en dir que és un privilegi després de tota la feina feta, perquè ens permet viure aquest dia des de dintre la mateixa escola, tal com la viuen els nostres fills i filles, i per tant gaudim de totes les activitats internes que hi ha programades, algunes d’elles inoblidables.

Però l’objectiu de l’ AMPA aquest dia, no és només gaudir d’un dia tant especial, sinó que també és una manera d’aconseguir una font d’ingressos important. Uns diners que posteriorment s’ invertiran en futurs projectes, tots ells en benefici dels nostres fills i filles, com per exemple, compra de llibres per a la biblioteca de l’escola, entrega de llibres a parvulari, compra de pissarra digital, etc.. Per que us feu una idea, la recaptació de l’any passat per exemple va ser d’un total de 7.065,40€, dels quals varen quedar un benefici net per l’AMPA de 1.224, 60€.

Esperem repetir aquest èxit de vendes aquest curs 2011, que l’escola celebrarà la Diada de Sant Jordi el proper dia 27 d’abril, tornant de les vacances de Setmana Santa. Malgrat no coincidirà en el mateix dia de Sant Jordi, nosaltres seguirem treballant de valent i amb molta il·lusió per que l’escola continuï gaudint d’una parada amb la millor oferta de llibres per als seus alumnes, professors, pares i mares.

Sac de llibres vs usaritirar.com

Per Begoña Antonell

Com cada curs es continua amb el projecte sac de llibres. Permeteu-me fer un incís pels nous pares de l’escola, es tracta d’un projecte que consisteix en la reutilització dels llibres de text i de lectura durant un mínim de 4 anys i té bàsicament 3 eixos:

- Potenciar valors tant importants com són la responsabilitat i la capacitat de compartir.
- Reutilitzar, i reciclar
- Estalvi per les famílies

Aquest any s’han adquirit uns 230 exemplars nous entre llibres de text i llibres de biblioteca d’aula, els quals han estat degudament etiquetats i folrats per la Comissió de Sac de Llibres. S’han reposat, “re folrat” i inclús recompost en alguns casos extrems, uns 680 llibres aproximadament. Aquests són només una mostra de tots els llibres que any rere any aprofitem i que entre tots ens estalviem.

Volem destacar que gràcies al coneixement i l’experiència que anem adquirint totes les famílies en aquest projecte, la quantitat de llibres que hem de reconstruir anualment disminueix i des d’aquí convidem a tothom a ajudar a seguir amb aquesta tendència.

Malauradament aquest any el projecte no ha rebut la subvenció de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa ens ha fet prendre la decisió per unanimitat de fer una aportació des de l’AMPA de manera que tots puguem continuar gaudint del sac de llibres.

M’agradaria finalitzar emfatitzant el valor educatiu d’aquest projecte. A l’època del usaritirar.com aquest projecte deu ser com una batzegada a la consciència dels nens que al principi els hi deu costar entendre però que de ben segur no és en va.

Rítmica: flexibilitat, coordinació i elegància

Per Marta Riera.

Les alumnes que fan gimnàstica rítmica (actualment de 1er a 5è de Primària) i pre-rítmica (P4 i P5) els agrada fer estiraments, coordinar moviments i dansar al ritme de la música. Tot això ho poden practicar amb l’ajut de les seves estimades mestres, la Gisela i la Clara, que els hi preparen coreografies i les inicien en el plaer de gaudir d’aquest esport que és la rítmica.

Cada any ens delecten amb l’exhibició de Nadal en què mostren als pares i familiars un petit tast de les seves habilitats, i acaben el curs amb l’exhibició final en què ens mostren tot el que han après durant el curs.

Com qualsevol esport, també tenen una competició en què han de demostrar la seva vàlua. Enguany, el Campionat local de gimnàstica rítmica es va celebrar el 20 de febrer a Valldoreix i hi van participar alumnes de l’escola Thau, de l’escola Europa i de Cerdanyola.

Projectes desenvolupats per l’AMPA

-LOGOPEDIA P-5. Curs 2009-2010.

L’AMPA va decidir subvencionar el servei de logopèdia que habitualment havia estat assumit per l’escola i que per motius de retallades econòmiques s’havia de suspendre, amb el conseqüent perjudici pels alumnes.

Es va arribar al compromís per part de l’escola que pel curs següent tornaria a fer-se càrrec de les despeses originades per aquest concepte.

El curs subvencionat per l’AMPA va ascendir a 1.518,12€.

-SAC DE LLIBRES. Curs 2010-2011.

Aquest projecte es va engegar fa 5 anys. Anualment es rebia la subvenció atorgada per la Generalitat en concepte de Reutilització/Socialització dels llibres de text de diferents cursos. La situació econòmica actual ha provocat la denegació d’aquesta per part de la Generalitat i serà l’AMPA la que abonarà a l’escola un import que encara està per determinar, per tal de fer front a aquesta important despesa que alhora ens beneficia a totes les famílies en el moment de l’adquisició dels llibres de text, i ens comporta un important estalvi al principi de curs.

-SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA.

S’han mantingut repetides converses amb l’escola sobre el servei de menjador i les diferents queixes que hi ha al respecte. Des de la qualitat dels menús fins al preu mensual del servei de càtering.

Qualitat del menjar; la direcció pren nota dels temes més rellevants per comunicar-los a l’actual empresa de càtering i ens demana que també nosaltres els pares, exercim el paper educador que ens pertoca fent entendre als fills que no sempre poden tenir tot allò que els agrada.

Preu menú; tenim el model de cuina més car que hi ha que és el de cuina mixta, o sigui servei de càtering amb segons plats fets o acabats a l’escola. Aquest model te data de caducitat, ja que un dels canvis previstos en la propera remodelació de l’escola és el de ampliar la cuina i poder tenir definitivament cuina pròpia.

Cantina, s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar uns armaris tèrmics que ajudin a mantenir les carmanyoles calentes fins al moment del dinar.

La direcció ofereix la possibilitat de que un membre de l’AMPA formi part de les reunions mensuals que es mantenen amb el personal encarregat de l’elaboració dels menús i ens convida a prendre’n part. L’AMPA accepta la proposta i s’aniran fent torns segons necessitats.


-MATERIAL ESPORTIU. Curs 2010-2011.

Des de l’AMPA hem decidit invertir una part dels diners de que disposem en ampliar part dels equipaments esportius de l’escola. Prèviament hem demanat al nostre director que demanés al seu equip d’educadors una llista del que podria ser més necessari o que en tot cas podria millorar algunes instal·lacions, i d’entrada es demanaran pressupostos per a la instal·lació d’unes espatlleres al Poliesportiu, unes altres a l’Aula polivalent i un “plinto” per als més petits.

En tot cas, el projecte està sobre la taula i una vegada haguem pres una decisió d’acord amb els criteris de l’escola, ho farem públic a través del nostre blog ampathausantcugat.blogspot.com


-ASSEGURANÇA D’ORFANDAT

Fa uns anys que s’ha estat valorant la possibilitat de contractar una Assegurança d’Orfandat Col·lectiva que cobreixi l’escolarització de qualsevol alumne en cas de Defunció per malaltia o accident del pare i/o la mare d’aquest, fins a acabar l’Educació Secundària Obligatòria.

Després de contactar amb diverses Companyies Asseguradores i de tenir triats tres pressupostos més adients a les nostres característiques i necessitats, ho vàrem plantejar a l’Assemblea General de l’AMPA i es va decidir fer un sondeig mitjançant una enquesta dirigida a tots els pares, per tal de saber si teníem prou quòrum per tirar endavant el projecte, ja que per obtenir una prima rentable calia tenir el màxim d’adhesions possibles.

Una vegada realitzada l’enquesta, sobre una mostra de 450 famílies, han respòs 233 alumnes: 150 han votat a favor i 83 en contra.

Plantejada la qüestió a l’assemblea mensual de l’AMPA en presència del nostre director Ricard Bahí, aquest ens comunica que tot i que no existeix un acord escrit, existeix, tal i com ho avalen altres casos esdevinguts en els darrers anys, un acord implícit de la Institució per assumir les despeses d’escolaritat d’aquells alumnes que es quedin orfes en el supòsit que les persones que en quedin com a tutors no hi puguin fer front.

Així doncs es decideix tancar aquest tema i comunicar la resolució a totes les famílies.

Agraïm des d’aquí la col·laboració de l’escola en tot el que ha comportat aquesta qüestió i la resolució final.


-RECOLLIDA D’ALIMENTS PER NADAL.

L’AMPA ha donat suport a l’escola en la darrera campanya de recollida d’aliments per Nadal a benefici de la Fundació Banc d’Aliments, fent difusió a través dels Delegats de curs per tal de que tothom estigués assabentat i tingués la oportunitat de participar.

El dilluns 20 de desembre, la Fundació Sant Medir, col•laboradora del Banc d’Aliments, es va encarregar de recollir les 35 caixes d’aliments que es van omplir amb les donacions de totes les famílies. Aquestes van ser lliurades a les persones més necessitades del nostre propi municipi.
¯

Novetats parvulari

Per Montserrat Parisi.

Aquest curs 2010-2011 s’ha instal·lat una pantalla interactiva digital a una de les classes de P5 per a us de tots els cursos de parvulari. La finalitat és habituar als més menuts a treballar amb aquesta nova tecnologia, i amb la intenció d’anar ampliant aquesta iniciativa a la resta de les classes de parvulari.

Marga Martínez també ha destacat per aquest any, un major reciclatge del material fungible.

Novetats biblioteca

Per Montserrat Parisi.

El passat 4 d’octubre es va posar en marxa la iniciativa “Punt d’Intercanvi” basat en la idea “Bookcrossing”. La bibliotecària va informar aula per aula de la creació d’aquest espai a tots els alumnes. Es tracta de donacions per part de les famílies de l’escola, amb la finalitat d’intercanviar material de lectura gratuïtament. Tots els documents donats han de ser adequats a les edats dels nostres alumnes, estar en bon estat i amb continguts actualitzats.

És una activitat oberta a tothom i animem a totes les famílies a que segueixin participant.

Novetats a Primària

Per Mònica Santamaria.

Curs rere curs, a Primària anem introduint activitats noves o acabem de definir propostes engegades en cursos anteriors.

Aquest curs, com a prova pilot, els nens i les nenes de 2n fan una de les sessions d’Educació Física en anglès. A 3r també es fa una de les sessions de música en aquesta llengua.

Tal com ja venim fent des de fa temps, tots els alumnes de Cicle Mitjà participen en el taller d’expressió. Ara bé, aquest curs, per dur a terme aquesta activitat comptem amb la col·laboració de l’ Ignasi Roda, expert en l’art del teatre i bon coneixedor de Joan Maragall, personatge de l’any que serà el fil conductor del treball realitzat en aquest taller.

L’ordinador d’aula i el canó per projectar han arribat a 5è. Aquest recurs permet fer cerques a l’aula i un treball més competencial. A més, a tots els cicles s’estan plantejant projectes per abordar des de les TAC. A mesura que el nostre treball vagi avançant, us anirem informant. També a través de la plataforma anireu tenint notícies de tot el que fem.

Aquest segon trimestre hem iniciat la coral. Tots els alumnes que gaudeixen cantant tenen una trobada setmanal per conèixer i aprendre noves cançons. Quan estiguin preparats, us oferiran un concert.

Projecte 1x1 a l’escola

Per Àlex Roig.

La implantació del projecte 1x1 a l’escola Thau de Sant Cugat ha estat, en termes generals, bo tenint en compte les experiències i comentaris que ens arribaven d’altres centres educatius.

La posada en marxa del projecte ha implicat un esforç general de l’escola a tots nivells, començant per l’actualització de les infraestructures (electrificació i dotació de pantalles digitals a les aules, instal·lació d’una nova xarxa d’Internet exclusiva per alumnes amb accés wifi, etc...), continuant per la formació intensiva del professorat i acabant per la configuració de tots els materials digitals que necessiten els alumnes.

En general el funcionament de les infraestructures és bo i no ens dóna problemes. Les sorpreses que hem tingut han estat per causes alienes a l’escola, com ara la compra i incorporació dels llibres digitals a la plataforma interactiva o la recepció de dos models diferents d’ordinador sense previ avís.

Els alumnes estan contents amb la nova eina i el rendiment que se’n pot treure comença ara a donar els primers fruits. Hem descobert que malgrat que els anomenem generació digital, els nois i nois d’aquesta edat tenen un nivell d’ús de l’ordinador molt restringit i això comporta una alentiment del ritme de classe. Això ho hem anat superant a força de pràctica i pedagogia i ara els alumnes són més autònoms.

Nosaltres creiem en el projecte i els professors cada cop tenen més material digital, però també sabem que això és un projecte de rendiment a llarg termini. Els professors ens hem de reciclar i hem de fer pedagogia perquè els alumnes vegin l’ordinador com una eina de treball i no una joguina o un passatemps. Des de casa també és molt important que es doni aquest missatge als alumnes, que sovint no tenen clara la línea entre el moment d’estudi i el d’oci.

L’escola continuarà en el projecte malgrat les últimes declaracions polítiques. Com dèiem, creiem que incorporar aquesta eina en l’aprenentatge és una bona opció pedagògica i per aquest motiu les escoles Thau van decidir fer aquest pas endavant.

La importància del paper dels delegats i delegades

Per Joana Barbany.

Ja fa cosa de 5 anys que des de l’AMPA es va començar a pensar en la necessitat de tenir una figura que fes de vehiculadora de les informacions entre pares i mares, AMPA i Direcció i que fos més propera a les necessitats i peculiaritats de cada grup classe.

Per aquest motiu el curs 2007 – 2008 es va crear la figura de DELEGAT (encara que seria millor parlar de “delegades” ja que les dones en representen més del 90%).

El delegat o delegada ha de fer de pont entre les famílies dels diferents cursos i l’AMPA, és a dir, n’ha de vehicular les iniciatives, transmetre i fer circular les informacions i ser el referent per tots els pares i mares. Això no treu que en casos puntuals qualsevol persona que ho vulgui pugui venir a les assemblees de l’AMPA o es pugui entrevistar amb la direcció del Centre. De la mateixa manera, les informacions o decisions que es prenen per part de la Direcció del Centre es comuniquen a l’AMPA, que a la seva vegada ho transmet als diferents delegats i delegades que cal que ho facin arribar a tots els pares i mares de les classes respectives.

Des que es va crear la figura de Delegat, una quarantena de pares i mares han assumit aquest paper… Entenem que el paper “frontissa” que juga és bàsic i molt important, i per això us animem a tots a provar-ho ni que sigui una sola vegada al llarg de l’escolarització dels vostres fills i filles.

El DENIP

Per Montse Gavaldà.

És el Dia escolar de la No Violència i la Pau. Es celebra cada 30 de Gener (o en dies propers a la data), dia de l’aniversari de l’assassinat de Gandhi.

Aquest dia es posen en pràctica diferents iniciatives i arguments amb un objectiu comú i amb la participació voluntària de totes les escoles del món. L'objectiu és el de fomentar l’educació en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el respecte pels drets humans, la no violència i la pau. Amb la participació de tots els alumnes com del personal docent i no docent.

Va estar una iniciativa del poeta, educador i pacifista mallorquí Lorenzo Vidal Vidal instaurada i difosa des de l'any 1964.
La nostra escola n'ha fet d'aquest dia un dia molt especial per a tothom, organitzant activitats i espais de reflexió segons les diferents etapes educatives, amb la idea de transmetre que cadascun de nosaltres podem contribuir en els valors de pau i solidaritat, però que units podem, fins i tot, arribar més lluny. Així com el missatge d’aplicar-ho a la nostre vida quotidiana: l'ajut al company, el respecte per la diferència, l'escolta de la necessitat...........
Enguany s'ha celebrat el divendres 28 de gener i s'han realitzat les següents activitats:
- Cicle inicial: A partir de contes i d’una pel·lícula han reflexionat sobre el que és la pau i com podem fer un món millor. Després han cantat tots plegats una cançó.
- Cicle mitjà: Han conegut el personatge de la Mare Teresa de Calcuta, han treballat a partir d’una cançó i una pel·lícula el que farien si fossin presidents i com aconseguir un món millor.
- Cicle superior: Han treballat què és el DENIP i els seu significat així com el personatge de Gandhi; també a partir d’un audiovisual han reflexionat com fer front als conflictes sense violència. Han elaborat uns adhesius amb el logotip de DENIP per a repartir entre tot el personal de l'escola.

Tots els alumnes han realitzat un fris de les seves mans on cadascun ha necessitat del company per a dibuixar-les.
Han fet una trobada en el poliesportiu per a explicar les activitats i els propòsits que cada nivell ha fet per a contribuir a assolir la Pau.

El missatge és clar: LA PAU, LA NO VIOLÈNCIA ÉS COSA DE TOTS.
El més important seria que aquesta "celebració" no quedés en un dia a l’any sinó que cada dia ens poguéssim recordar "un mica" del DENIP i ser capaços de fer que tots els propòsits que s'han treballat estiguin presents en el nostre dia a dia.

Grup coral d’alumnes de primària

Enguany l’escola ha engegat una nova iniciativa, la creació d’una Coral d’alumnes de Primària.

És una activitat voluntària i sense cap mena de cost pels pares, que es realitzarà durant l’estona de lleure del migdia d’una durada de 45 minuts un dia a la setmana. La coordinadora és l’Anna Sarroca mestra de música de l’escola, i donat el gran número d’inscripcions d’alumnes ha calgut demanar la col·laboració de l’Aina, mestra de Secundària.

A hores d’ara hi ha inscrits 100 alumnes de primària, tot i que pot ser que hi hagi algunes baixes a última hora, com és habitual quan s’inicia una nova activitat.

Des de l’escola es demana als alumnes responsabilitat, constància i esforç que és el que cal pel bon desenvolupament de qualsevol activitat que es vulgui portar a terme.

Esperem amb il·lusió el primer concert dels alumnes de la Coral del THAU Sant Cugat!

Yes, we can

Per Marta Riera.

Hem lluitat molt per a què els nostres fills tinguin un bon nivell d’anglès des de l’escola, ja que sabem la importància que tenen els idiomes al món laboral actual. Aquest any sembla ser que l’escola ens ha escoltat i ho demostra amb fets:

Aquest curs s’ha iniciat una prova pilot en què els alumnes de 2n i 3r de Primària cursen una hora de les assignatures d’Educació Física (2n) i Música (3r) en anglès.

A l’assignatura d’Educació Física, impartida per l’Amaya, es treballa amb consignes en anglès i respostes físiques per part dels alumnes.

A l’assignatura de Música, impartida per l’Anna, a partir d’audicions es treballa el vocabulari relacionat (instruments, sons, etc.).

Encara és d’hora per poder fer una valoració global d’aquesta prova pilot, però es pot dir que els alumnes segueixen aquestes assignatures amb entusiasme.

Aquest és un primer pas que fa l’escola per a demostrar la seva voluntat de millorar el coneixement d’anglès dels alumnes i així evitar que les famílies hagin de buscar reforç fora de l’escola. Per això, el proper curs està previst que s’ofereixin classes d’anglès extraescolars coordinades pel CIC.

Des de l’AMPA aplaudim aquesta iniciativa i animem a l’escola a continuar amb aquesta línia d’actuació.