dimecres, 23 de març de 2011

Projecte 1x1 a l’escola

Per Àlex Roig.

La implantació del projecte 1x1 a l’escola Thau de Sant Cugat ha estat, en termes generals, bo tenint en compte les experiències i comentaris que ens arribaven d’altres centres educatius.

La posada en marxa del projecte ha implicat un esforç general de l’escola a tots nivells, començant per l’actualització de les infraestructures (electrificació i dotació de pantalles digitals a les aules, instal·lació d’una nova xarxa d’Internet exclusiva per alumnes amb accés wifi, etc...), continuant per la formació intensiva del professorat i acabant per la configuració de tots els materials digitals que necessiten els alumnes.

En general el funcionament de les infraestructures és bo i no ens dóna problemes. Les sorpreses que hem tingut han estat per causes alienes a l’escola, com ara la compra i incorporació dels llibres digitals a la plataforma interactiva o la recepció de dos models diferents d’ordinador sense previ avís.

Els alumnes estan contents amb la nova eina i el rendiment que se’n pot treure comença ara a donar els primers fruits. Hem descobert que malgrat que els anomenem generació digital, els nois i nois d’aquesta edat tenen un nivell d’ús de l’ordinador molt restringit i això comporta una alentiment del ritme de classe. Això ho hem anat superant a força de pràctica i pedagogia i ara els alumnes són més autònoms.

Nosaltres creiem en el projecte i els professors cada cop tenen més material digital, però també sabem que això és un projecte de rendiment a llarg termini. Els professors ens hem de reciclar i hem de fer pedagogia perquè els alumnes vegin l’ordinador com una eina de treball i no una joguina o un passatemps. Des de casa també és molt important que es doni aquest missatge als alumnes, que sovint no tenen clara la línea entre el moment d’estudi i el d’oci.

L’escola continuarà en el projecte malgrat les últimes declaracions polítiques. Com dèiem, creiem que incorporar aquesta eina en l’aprenentatge és una bona opció pedagògica i per aquest motiu les escoles Thau van decidir fer aquest pas endavant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada