dimecres, 23 de març de 2011

Projectes desenvolupats per l’AMPA

-LOGOPEDIA P-5. Curs 2009-2010.

L’AMPA va decidir subvencionar el servei de logopèdia que habitualment havia estat assumit per l’escola i que per motius de retallades econòmiques s’havia de suspendre, amb el conseqüent perjudici pels alumnes.

Es va arribar al compromís per part de l’escola que pel curs següent tornaria a fer-se càrrec de les despeses originades per aquest concepte.

El curs subvencionat per l’AMPA va ascendir a 1.518,12€.

-SAC DE LLIBRES. Curs 2010-2011.

Aquest projecte es va engegar fa 5 anys. Anualment es rebia la subvenció atorgada per la Generalitat en concepte de Reutilització/Socialització dels llibres de text de diferents cursos. La situació econòmica actual ha provocat la denegació d’aquesta per part de la Generalitat i serà l’AMPA la que abonarà a l’escola un import que encara està per determinar, per tal de fer front a aquesta important despesa que alhora ens beneficia a totes les famílies en el moment de l’adquisició dels llibres de text, i ens comporta un important estalvi al principi de curs.

-SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA.

S’han mantingut repetides converses amb l’escola sobre el servei de menjador i les diferents queixes que hi ha al respecte. Des de la qualitat dels menús fins al preu mensual del servei de càtering.

Qualitat del menjar; la direcció pren nota dels temes més rellevants per comunicar-los a l’actual empresa de càtering i ens demana que també nosaltres els pares, exercim el paper educador que ens pertoca fent entendre als fills que no sempre poden tenir tot allò que els agrada.

Preu menú; tenim el model de cuina més car que hi ha que és el de cuina mixta, o sigui servei de càtering amb segons plats fets o acabats a l’escola. Aquest model te data de caducitat, ja que un dels canvis previstos en la propera remodelació de l’escola és el de ampliar la cuina i poder tenir definitivament cuina pròpia.

Cantina, s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar uns armaris tèrmics que ajudin a mantenir les carmanyoles calentes fins al moment del dinar.

La direcció ofereix la possibilitat de que un membre de l’AMPA formi part de les reunions mensuals que es mantenen amb el personal encarregat de l’elaboració dels menús i ens convida a prendre’n part. L’AMPA accepta la proposta i s’aniran fent torns segons necessitats.


-MATERIAL ESPORTIU. Curs 2010-2011.

Des de l’AMPA hem decidit invertir una part dels diners de que disposem en ampliar part dels equipaments esportius de l’escola. Prèviament hem demanat al nostre director que demanés al seu equip d’educadors una llista del que podria ser més necessari o que en tot cas podria millorar algunes instal·lacions, i d’entrada es demanaran pressupostos per a la instal·lació d’unes espatlleres al Poliesportiu, unes altres a l’Aula polivalent i un “plinto” per als més petits.

En tot cas, el projecte està sobre la taula i una vegada haguem pres una decisió d’acord amb els criteris de l’escola, ho farem públic a través del nostre blog ampathausantcugat.blogspot.com


-ASSEGURANÇA D’ORFANDAT

Fa uns anys que s’ha estat valorant la possibilitat de contractar una Assegurança d’Orfandat Col·lectiva que cobreixi l’escolarització de qualsevol alumne en cas de Defunció per malaltia o accident del pare i/o la mare d’aquest, fins a acabar l’Educació Secundària Obligatòria.

Després de contactar amb diverses Companyies Asseguradores i de tenir triats tres pressupostos més adients a les nostres característiques i necessitats, ho vàrem plantejar a l’Assemblea General de l’AMPA i es va decidir fer un sondeig mitjançant una enquesta dirigida a tots els pares, per tal de saber si teníem prou quòrum per tirar endavant el projecte, ja que per obtenir una prima rentable calia tenir el màxim d’adhesions possibles.

Una vegada realitzada l’enquesta, sobre una mostra de 450 famílies, han respòs 233 alumnes: 150 han votat a favor i 83 en contra.

Plantejada la qüestió a l’assemblea mensual de l’AMPA en presència del nostre director Ricard Bahí, aquest ens comunica que tot i que no existeix un acord escrit, existeix, tal i com ho avalen altres casos esdevinguts en els darrers anys, un acord implícit de la Institució per assumir les despeses d’escolaritat d’aquells alumnes que es quedin orfes en el supòsit que les persones que en quedin com a tutors no hi puguin fer front.

Així doncs es decideix tancar aquest tema i comunicar la resolució a totes les famílies.

Agraïm des d’aquí la col·laboració de l’escola en tot el que ha comportat aquesta qüestió i la resolució final.


-RECOLLIDA D’ALIMENTS PER NADAL.

L’AMPA ha donat suport a l’escola en la darrera campanya de recollida d’aliments per Nadal a benefici de la Fundació Banc d’Aliments, fent difusió a través dels Delegats de curs per tal de que tothom estigués assabentat i tingués la oportunitat de participar.

El dilluns 20 de desembre, la Fundació Sant Medir, col•laboradora del Banc d’Aliments, es va encarregar de recollir les 35 caixes d’aliments que es van omplir amb les donacions de totes les famílies. Aquestes van ser lliurades a les persones més necessitades del nostre propi municipi.
¯

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada